Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău este organizat pe nivelele de învățământ preuniversitar preșcolar, primar, gimnazial, liceal inferior și liceal superior.

GRĂDINIŢA este organizată în regim de grădiniță cu program prelungit. Prin activităţile desfăşurate sub îndrumarea a două educatoare şi a unui profesor psihopedagog, copiii între 3 şi 6 ani au posibilitatea de a-şi îmbogăţi modul de comunicare şi vocabularul, de a-şi corecta vorbirea, de a-şi dezvolta simţul tactil, de a corecta defectele fizice posturale, de a-și forma sau îmbunătăţi orientarea spaţială și mobilitatea.

Parcurgerea CLASELOR PRIMARE (pregătitoare - IV) şi GIMNAZIALE (V– VIII) permite studierea tuturor disciplinelor de cultură generală cuprinse în planurile cadru şi programele şcolare, aceleaşi cu ale învăţământului de masă. Copiii nevăzători studiază citit-scrisul braille, cu mijloace specifice și urmează terapii corectiv-compensatorii şi recuperatorii specifice deficienţei vizuale.NIVEL LICEAL (ciclul inferior – cls. IX-X şi ciclul superior – cls. XI-XII) – filiera teoretică cu profil umanist, oferă elevilor deficienţi de vedere posibilitatea specializării în filologie, beneficiind, de asemenea, de terapii specifice.

NIVEL POSTLICEAL (în curs de autorizare provizorie) – domeniul INFORMATICĂ, oferă tinerilor deficienţi de vedere, absolvenți de liceu, posibilitatea specializării ca ANALIST PROGRAMATOR, calificare profesională NIVEL 3 AVANSAT.

Activitatea se desfăşoară în cele două corpuri de clădire ale școlii:

Corpul principal destinat derulării procesului de predare-învățare-evaluare deține:

- 13 săli de clasă (fiecare având mobilier modern și cel puțin un computer prevăzut cu cititor de ecran, conectat atât la internet, cât şi în reţea cu toate computerele din şcoală);

- 2 cabinete de informatică dotate cu tehnologie de acces pentru nevăzători,

- 1 laborator de biologie,

- 1 laborator de fizică-chimie,

- atelier abilităţi manuale,

- sală de sport și sală de forță.

Al doilea corp este destinat:

- derulării procesului de predare-învățare-evaluare pentru nivelul postliceal;

- desfășurarea activităților recuperator– compensatorii de terapii specifice;

- petrecerea timpului liber de către elevi.

Are în structură:

- bibliotecă și punct documentar cu fond de carte în scriere braille, obişnuită şi în for mat electronic, jocuri educaționale;

- sală de lectură dotată cu 5 laptop-uri prevăzute cu magnificator și cititor de ecran, 5 terminale braille, imprimantă, scanner, mobilier adaptat;

- cabinet de psihodiagnoză;

- cabinet de educație perceptiv vizuală;

- cabinet logopedic;

- cabinet de orientare spațială și mobilitate;

- cabinet de kinetoterapie;

- cabinet de muzică;

- 2 laboratoare de informatică dotate cu tehnologie de acces pentru nevăzători.

Alte servicii sunt oferite de către Centrul rezidențial pentru copilul cu deficiență de vedere nr. 11 al Direcţei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, aflat în incinta şcolii:

 Cazarea în internat pentru elevii care provin din alte localităţi;

 Servirea meselor principale la cantină pentru copiii interni și masa de prânz, contra cost, pentru copiii externi;

 Asigurarea de îmbrăcăminte şi rechizite;

 Asistenţă medicală generală, prin cabinetul medical propriu;

 Petrecerea timpului liber sub supravegherea şi îndrumarea instructorilor de educaţie (inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică).

ACESTE SERVICII SUNT GRATUITE!

PERFORMANŢE

De-a lungul timpului, liceul nostru s-a remarcat prin rezultatele deosebite obţinute de elevi la olimpiadele şcolare pe discipline, la concursurile de şah, atletism şi goalball organizate la nivelul şcolilor pentru deficienţi de vedere din ţară şi străinătate.

Tot în această direcţie se înscriu şi reuşitele absolvenţilor noştri la facultăţi cum ar fi: psihopedagogie specială, asistenţă socială, filologie, limbi străine, matematică-informatică.

descarca PLIANTE


Like us on facebook